Πιστοποιήσεις

Εκτύπωση

 

H RAM computer προσφέρει αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πληροφορικής, από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ε.Ο.Π.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων ) Απόφαση Γ/4516/2006.

International Diploma in IT Skills

IT Skills StandardΕίναι βασισμένο στο σύγχρονο λογισμικό και πληρεί τις απαιτήσεις της κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των  Υπουργείων Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξετάζει τις πιο σημαντικές δεξιότητες στην Τεχνολογία της Πληροφορικής και έχει πιστοποιηθεί από τον οργανισμό επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΟΕΕΚ), νέα ονομασία Ε.Ο.Π.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων ) με την Γ/4516/2006 απόφαση, ως Αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο για τους Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
Τα πιστοποιητικά International Diploma in  IT skills γίνονται δεκτά σε όλο τον κόσμο για το υψηλό επίπεδο των γνώσεων και των διαδικασιών εξέτασης. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε όλο τον κόσμο μέσα από ένα δίκτυο σχολείων, κολεγίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

International Diploma in IT Skills Proficiency

IT Skills ProficiencyΣκοπός του International Diploma in IT Skills Proficiency είναι να αξιολογήσει την ικανότητα ενός υποψηφίου να χρησιμοποιεί την Τεχνολογία των Πληροφοριών και Επικοινωνιών σε προχωρημένο επίπεδο αποτελεσματικά όταν χρησιμοποιεί συγκεκριμένες εφαρμογές λογισμικού. Σε κάθε εφαρμογή θα ζητηθεί από τους υποψήφιους να εισάγουν και να επεξεργαστούν δεδομένα, να δουλέψουν στα πλαίσια δεδομένων προδιαγραφών και να ολοκληρώσουν σωστά μία σειρά από συγκεκριμένες εργασίες προχωρημένου επιπέδου. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, θα τους ζητηθεί να παράγουν, να διαχειριστούν, να επεξεργαστούν, να αξιολογήσουν, να συσχετίσουν, να συγχωνεύσουν, να αντιγράψουν, να αποθηκεύσουν και / ή να εκτυπώσουν τα δεδομένα πάνω στα οποία εργάζονται.
Το International Diploma in IT Skills Proficiency έχει σχεδιαστεί για όσους έχουν ήδη κάνει μια πλατιά εισαγωγή σε βασικές δεξιότητες στην Τεχνολογία των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών που σχετίζονται με την εργασία και θέλουν να αναπτύξουν περισσότερο τις ικανότητές τους σε συγκεκριμένες εφαρμογές λογισμικού σε προχωρημένο επίπεδο.
Είναι κατάλληλο για μαθητές, εργαζόμενους και εκπαιδευόμενους που θέλουν να αναπτύξουν προχωρημένες πρακτικές και δεξιότητες στην Τεχνολογία των Πληροφοριών και των επικοινωνιών αλλά και για εκείνους που θέλουν να τους αναγνωριστούν προχωρημένες δεξιότητες που ήδη έχουν αποκτήσει. Η εξοικείωση με τη χρήση βασικών δεξιοτήτων και η δυνατότητα να χειρίζονται εφαρμογές θεωρούνται δεδομένες.

hostgator coupon or play poker on party poker

Εγγραφή σε RSS Feeds

RAMcomputer Ενημέρωση RAMcomputer Ενημέρωση
Copyright 2011 Κέντρο Δία Βίου Μάθησης RAM computer - Πιστοποιήσεις.
Joomla Templates by Wordpress themes free