01
01
Παύλου Μελά 5 (στο δρόμο του ΟΤΕ) - Αλεξάνδρεια Ημαθίας -
02
02
Κεντρική είσοδος -
03
03
Αίθουσα 1 διδασκαλίας με εποπτικά μέσα -
04
04
Αίθουσα 3 διδασκαλίας με εποπτικά μέσα -

Αρχική

VELLUM TECH KIDS ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΠΟ Β ΔΗΜ

Εκτύπωση

 ____

 

Το Vellum Tech Kids σχεδιάστηκε για να εισάγει τα παιδιά στη ρομποτική και τον προγραμματισμό. 

Βασισμένο στην ελεύθερου λογισμικού πλατφόρμα Arduino, είναι ιδανικό για την ενσωμάτωση της επιστήμης, της τεχνολογίας, των μαθηματικών και της μηχανικής.

Τα παιδιά μπορούν εύκολα να το συναρμολογήσουν και να χρησιμοποιήσουν αρχικά το remote control για να το κατευθύνουν.

Στη συνέχεια σχεδιάζουν τι θέλουν να κάνει το robot, το προγραμματίζουν και του δίνουν εντολές με τη χρήση της οπτικής γλώσσας προγραμματισμού Scratch και του ελεύθερου λογισμικού που προσφέρει η εταιρεία κατασκευής του ρομπότ. 

Υπάρχει η δυνατότητα για πολλές και διαφορετικές εντολές που θα εκπλήξουν τα παιδιά πάντα εναρμονισμένες με την ηλικία και το επίπεδο μαθηματικής αντίληψης που διαθέτουν. 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ

Εκτύπωση

grafistiki seminario_1

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ

Το σεμινάριο αποτελείται από δύο (2) μέρη:

 1. 1.Θεωρητικό μέρος
 2. 2.Πρακτικό μέρος

 Σύνολο  ωρών  σεμιναρίου: 34 ώρες.

Στο θεωρητικό μέρος ο εκπαιδευόμενος θα λάβει τις βασικές γνώσεις για τις έννοιες:

 • των ψηφιακών εικόνων και φωτογραφιών,
 • τις μορφές και τους  τύπους γραφικών,
 • τις έννοιες  των χρωμάτων,
 • τις αρχές τυπογραφίας,
 • το χαρτί εκτύπωσης και τυπογραφικό φύλλο, και
 • τα στάδια παραγωγής του εντύπου.

Στο πρακτικό μέρος ο εκπαιδευόμενος θα λάβει γνώσεις και δεξιότητες από  τη χρήση του προγράμματος  CorelDRAW, έτσι ώστε να μπορεί να σχεδιάσει ένα γραφιστικό έργο συγκεκριμένων προδιαγραφών.  Συνοπτικά οι αποκτηθείσες γνώσεις:

 Εισαγωγικές έννοιες γραφιστικών εφαρμογών

 • Εργαλειοθήκες γραφιστικών εφαρμογών
 • Χρήση παλετών
 • Μονάδες μέτρησης
 • Κατανόηση και χρήση των Layers – στρωμάτων
 • Σχήματα και αντικείμενα
 • Επεξεργασία εικόνων
 • Κατανόηση εισαγωγής και επεξεργασίας κειμένου
 • Διανυσματικά και Ψηφιογραφικά
 • Γραφικά και Διαδίκτυο
 • Αποθήκευση και διαδικασία εκτύπωσης αρχείων

Αναφορά στα συνοδευτικά προγράμματα, όπως τα Adobe Photoshop, και Adobe Illustrator.

Μετά το πέρας του σεμιναρίου ακολουθεί  η πιστοποίηση μέσω εξέτασης.

Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής εξέτασης ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 30 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε 45 λεπτά, ενώ κατά τη διάρκεια της  πρακτικής εξέτασης καλείται να προετοιμάσει ένα γραφιστικό έργο με συγκεκριμένες προδιαγραφές στο CorelDRAW , εντός μίας ώρας (60’). Το ποσοστό επιτυχίας σε αμφότερες τις εξεταστικές διαδικασίες είναι το 70%.

pistopoiisi grafistikh

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Εκτύπωση

logistiki seminario

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Το σεμινάριο αποτελείται από δύο μέρη :

 1. 1.Θεωρητικό Μέρος  (20 ώρες διδασκαλίας) 
 2. 2.Πρακτικό Μέρος     (20 ώρες διδασκαλίας)

Σύνολο ωρών σεμιναρίου:  40 ώρες

Στο Θεωρητικό μέρος ο εκπαιδευόμενος θα λάβει τις βασικές γνώσεις της οικονομικής αρχής , την εμπέδωση των αρχών της Γενικής Λογιστικής και την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων. Γίνεται πλήρη κατανόηση των ομάδων της Γενικής Λογιστικής και περιλαμβάνει χειρόγραφο σύστημα. Στο πέρας των μαθημάτων ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να γνωρίζει το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και την κατανόηση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης. Κατά την διάρκεια του θεωρητικού μέρους θα δίνονται ασκήσεις πολλαπλής επιλογής για την καλύτερη κατανόηση της ύλης, οι οποίες θα συζητιούνται μέσα στην αίθουσα. (Τιμολόγια εσόδων - Τιμολόγια εξόδων - Διαχείριση Αξιόγραφων - Κλείσιμο ισολογισμού - Εμπορική Διαχείριση - Άνοιγμα λογιστικών λογαριασμών - Άνοιγμα καρτέλας πελάτη/προμηθευτή).

Στο Πρακτικό μέρος ο εκπαιδευόμενος θα μάθει να εργάζεται πάνω σε λογιστικό πρόγραμμα, όπως ακριβώς και στις επιχειρήσεις. Στο κομμάτι της μηχανογράφησης ο εκπαιδευόμενος θα μάθει το στήσιμο της εταιρίας (άνοιγμα εταιρίας και παραμετροποιήσεις), καταχώρηση και κλείσιμο ισολογισμού. Κατά το πρακτικό μέρος θα δίνονται ασκήσεις προσομοίωσης ώστε να επιτευχθεί η πλήρη κατανόηση του λογιστικού προγράμματος και ο εκπαιδευόμενος να μπορεί μετέπειτα  να ενταχθεί γρήγορα στους ρυθμούς μίας επιχείρησης.  (Τιμολόγια εσόδων - Τιμολόγια εξόδων - Διαχείριση Αξιόγραφων - Κλείσιμο ισολογισμού - Εμπορική Διαχείριση - Άνοιγμα λογιστικών λογαριασμών - Άνοιγμα καρτέλας πελάτη/προμηθευτή).

Η γέφυρα χειρογράφου συστήματος και μηχανογράφησης, βοηθάει να καταλάβουμε πως λειτουργεί το πρόγραμμα της μηχανογράφησης. Η μηχανογράφηση δεν μας μαθαίνει, αλλά μας εξυπηρετεί (δηλαδή μας δίνει ταχύτητα, ακρίβεια κ.λπ.). Γι’ αυτό τον λόγο γίνεται μια βασική θεωρητική προσέγγιση στη Λογιστική, ώστε να κατανοούμε το κάθε μας βήμα και την κάθε μας καταχώρηση σε ένα λογιστικό πρόγραμμα.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η άμεση ενσωμάτωση των εκπαιδευομένων στις απαιτητικές συνθήκες που επικρατούν στις επιχειρήσεις ως βοηθός λογιστή.

 Μετά το τέλος των διδακτικών ωρών θα δίνονται εξετάσεις ώστε να πιστοποιείται η γνώση που έχουν λάβει οι εκπαιδευόμενοι  για να μπορούν να αποδείξουν τις γνώσεις τους  στις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να εργαστούν. Οι εξετάσεις γίνονται μέσω Η/Υ και αποτελούνται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που καλύπτουν τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό μέρος που έχουν διδαχτεί.

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:

pistop1 logistikis

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΕΚΠΑ

Εκτύπωση

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ RAM COMPUTER ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΕΛΚΕΔΙΜ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΑΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Για πρώτη φορά στην Αλεξάνδρεια, η RAM COMPUTER - ΕΛΚΕΔΙΜ σε αποκλειστική συνεργασία με δημόσιο φορέα, το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών , θα υλοποιήσει πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, διάρκειας 160 ωρών, εκ των οποίων οι 148 ώρες είναι εξ αποστάσεως. 


Συμμετοχή στο διαδραστικό εργαστήριο μικροδιδασκαλίας στο οποίο προσομοιώνονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται στις εξετάσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΕΟΠΠΕΠ.

Το παραπάνω πρόγραμμα του ΕΚΠΑ δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να οδηγηθούν απευθείας στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, ακόμη και αν δεν έχετε διδακτική εμπειρία και θέλετε να διδάσκετε σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ κ.α.


Σε ποιους απευθύνεται – Προϋποθέσεις Εγγραφής


​Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε :

​Η έναρξη του Προγράμματος γίνεται με δημόσια αναγγελία στο Διαδίκτυο όπου καθορίζονται οι διαδικασίες που απαιτούνται για την ένταξη του ενδιαφερόμενου στο Πρόγραμμα.

-Εκπαιδευτές Προγραμμάτων Ενηλίκων ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου

-Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την Εκπαίδευση Ενηλίκων

-Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

-Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης

-Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

-Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων

-Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς


Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν:


-Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής

-Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία

-Εκπαιδευτές που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη διδακτική εμπειρία (150 ώρες) με δυνατότητα συμμετοχής απευθείας στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ.

-Εκπαιδευτές Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης


Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους είναι:

1. Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

2. Κατοχή προσωπικού e-mail

3.Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ


Πληροφορίες 2333026770 , email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

Μπορείτε να δηλώσετε τον ενδιαφέρον σας στην παρακάτω φόρμα:

https://goo.gl/forms/ftDhHz3czIDaucPq1

Πληροφορίες 2333026770 , email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.  

------------------------------------------------------------------------------

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: http://www.adet-uoa.gr/

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εκτύπωση

 

Η RAM COMPUTER ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ στον κατάλογο Ιδιωτικών Φορέων παροχής υπηρεσιών ΣυΕΠ (Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του ΕΟΠΠΕΠ


ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΤΟΥ ΚΔΒΜ RAM COMPUTER

ΓΕΝΙΚΑ

Η RAM COMPUTER για τη συγκρότηση τμημάτων εκπαίδευσης ενηλίκων διαφόρων εκπαιδευτικών αντικειμένων και δράσεων, συμβουλευτικά  προσεγγίζει και ενασχολείται με τον κάθε ενδιαφερόμενο για την επιτυχημένη επιλογή του επιμορφωτικού προγράμματος που θα ικανοποιήσει τις εκάστοτε ανάγκες του.

Σε κάθε περίπτωση τηρείται λήψη του προφίλ του ενδιαφερομένου και πραγματοποιούνται προσωπικές συναντήσεις εκπαιδευτικού προγραμματισμού έως την τελική επιλογή του αντικειμένου επιμόρφωσης από τον κάθε ενδιαφερόμενο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ (VOUCHER)

Ενεργή ενασχόληση του ΚΔΒΜ RAM COMPUTER με τη σύζευξη ωφελουμένων και επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης, στα πλαίσια των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων voucher 18 – 24 ετών και 25 – 29 ετών.

Πραγματοποιήθηκε λήψη ιστορικού και καταγραφής επαγγελματικού προφίλ του κάθε ωφελούμενου.

Πραγματοποιήθηκε καταγραφή προφίλ και αναγκών της κάθε ενδιαφερόμενης εταιρίας με σκοπό τη σύζευξη ωφελουμένου και επιχείρησης για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των προαναφερόμενων δράσεων.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

Πραγματοποιείται καταγραφή εκπαιδευτικού προφίλ του κάθε ενδιαφερομένου, με σκοπό την πλέον συμφέρουσα επιλογή του μεταπτυχιακού προγράμματος για τις προσωπικές και επαγγελματικές του ανάγκες.

hostgator coupon or play poker on party poker

Εγγραφή σε RSS Feeds

RAMcomputer Ενημέρωση RAMcomputer Ενημέρωση
Copyright 2011 Κέντρο Δία Βίου Μάθησης RAM computer - Αρχική.
Joomla Templates by Wordpress themes free