Σεμινάρια ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εκτύπωση

 

Από το Νοέμβριο του 2014 έως και σήμερα διεξάγονται σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Νόμος 3850/2010) για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας.

Οι υποχρεώσεις του τεχνικού ασφαλείας είναι:

1. Να ελέγχει την υγειινή και την ασφάλεια της εργασίας

2. Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες της υγειινής και της ασφάλειας στην επιχείρηση ώστε να αποφύγουν τον επαγγελματικό κίνδυνο.

 

Επίσης μπορεί και ο εργοδότης να είναι ο τεχνικός ασφαλείας της επιχείρησης και έχει την υποχρέωση να συντάξει μία γραπτή εκτίμηση των κινδύνων.

Η RAM COMPUTER ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ είναι πιστοποιημένος φορέας υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικών ασφαλείας 

Η σελίδα βρίσκεται υπό κατασκευή...


hostgator coupon or play poker on party poker

Εγγραφή σε RSS Feeds

RAMcomputer Ενημέρωση RAMcomputer Ενημέρωση
Copyright 2011 Κέντρο Δία Βίου Μάθησης RAM computer - Σεμινάρια ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
Joomla Templates by Wordpress themes free