Νέα

Vellum-Diploma-in-Financial-Accounting-3

«International Diploma in Financial Accounting»

Σε ποιους απευθύνεται:

  • σε νεοεισερχόμενους στον κλάδο της «Μηχανογραφημένης Λογιστικής».
  • σε υφιστάμενους εργαζόμενους σε τμήματα εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης επιχειρήσεων, οργανισμών ή άλλων φορέων,
  • σε ανέργους, φοιτητές ή αποφοίτους Α.Ε.Ι.. Τ.Ε.Ι.. Ι.Ε.Κ. ή και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στο κλάδο της «Μηχανογραφημένης Λογιστικής».

Πληροφορίες προγράμματος

  • Διάρκεια:3 μήνες εξ αποστάσεως ασύγχρονη κατάρτιση
  • Απόδοση Μονάδων ECVET20
  • Φορέας Πιστοποίησης:Vellum Global Educational Services

To σεμινάριο Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στοχεύει στην αναγκαιότητα των εποχών. Λόγω αυξημένων φορολογικών υποχρεώσεων, η ανεύρεση βοηθών λογιστή από τις επιχειρήσεις είναι συνεχόμενη. Το ολοκληρωμένο αυτό σεμινάριο απευθύνεται σε αρχάριους και μη, με απώτερο σκοπό την ανάδειξή τους μέσω πιστοποίησης στην ειδικότητα του Βοηθού Λογιστή. Στόχος του σεμιναρίου είναι η άμεση ενσωμάτωση των εκπαιδευομένων στις απαιτητικές συνθήκες που επικρατούν στις επιχειρήσεις ως βοηθός λογιστή.

Το σεμινάριο αποτελείται από δύο μέρη:
1. Θεωρητικό Μέρος
2. Πρακτικό Μέρος

Στο Θεωρητικό μέρος ο εκπαιδευόμενος θα λάβει τις βασικές γνώσεις της οικονομικής αρχής, την εμπέδωση των αρχών της Γενικής Λογιστικής και την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων. Γίνεται πλήρη κατανόηση των ομάδων της Γενικής Λογιστικής και περιλαμβάνει χειρόγραφο σύστημα. Στο πέρας των μαθημάτων ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να γνωρίζει το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και την κατανόηση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης. Κατά την διάρκεια του θεωρητικού μέρους θα δίνονται ασκήσεις πολλαπλής επιλογής για την καλύτερη κατανόηση της ύλης.
Στο Πρακτικό μέρος ο εκπαιδευόμενος θα μάθει να δουλεύει σε λογιστικό πρόγραμμα, όπως ακριβώς και στις επιχειρήσεις. Στο κομμάτι της μηχανογράφησης ο εκπαιδευόμενος θα μάθει το στήσιμο της εταιρίας (άνοιγμα εταιρίας και παραμετροποιήσεις), καταχώρηση και κλείσιμο ισολογισμού. Κατά το πρακτικό μέρος θα δίνονται ασκήσεις προσομοίωσης ώστε να επιτευχθεί η πλήρη κατανόηση του λογιστικού προγράμματος και ο εκπαιδευόμενος να μπορεί μετέπειτα να ενταχθεί γρήγορα στους ρυθμούς μίας επιχείρησης. Στην πραγματικότητα η κάθε μια άσκηση αποτελεί και μία προσομοίωση καθημερινών δραστηριότητων σε ένα λογιστικό γραφείο ή ένα εσωτερικό λογιστήριο μίας εταιρίας.

Η γέφυρα χειρόγραφου συστήματος και μηχανογράφησης, βοηθάει να καταλάβουμε πως λειτουργεί το πρόγραμμα της μηχανογράφησης. Η μηχανογράφηση δεν μας μαθαίνει, αλλά μας εξυπηρετεί (δηλαδή μας δίνει ταχύτητα, ακρίβεια κ.λπ.). Γι’ αυτό τον λόγο γίνεται μια βασική θεωρητική προσέγγιση στην Λογιστική , ώστε να κατανοούμε το κάθε μας βήμα και την κάθε μας καταχώρηση σε ένα λογιστικό πρόγραμμα.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ακολουθεί η υποχρεωτική συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις για την λήψη πιστοποιητικού «Vellum Diploma in Financial Accounting» μέσω της εξεταστικής μεθόδου examiny, που υποστηρίζεται από τον φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational Services. Εξετάζεστε σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που καλύπτουν τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό μέρος που έχετε διδαχτεί.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας εδώ