Νέα

6

Το Κ.Δ.Β.Μ. RAM COMPUTER Κ.Δ.Β.Μ. Ε.Ε., ως επίσημος πάροχος κατάρτισης προγραμμάτων, ανέργων και εργαζομένων, που υλοποιούνται από τη ΔΥΠΑ, το Υπουργείο εργασίας και το Υπουργείο τουρισμού, συμμετέχει σε όλες τις δράσεις, εκπαιδεύοντας χιλιάδες ανέργους και εργαζόμενους σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Σύντομα αναμένεται από τη Δ.ΥΠ.Α. να ανακοινωθούν νέα προγράμματα κατάρτισης 80 έως 200 ωρών, σε αντικείμενα ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων, με εκπαιδευτικό επίδομα 5€/ώρα.

Η RAM COMPUTER Κ.Δ.Β.Μ. Ε.Ε. σε συνέχεια του πρώτου επιτυχημένου κύκλου υλοποίησης των προγραμμάτων, συμμετέχει ενεργά, με την εμπειρία 30 ετών που διαθέτει στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, έχοντας ως κύρια προτεραιότητά της, την απόκτηση γνώσεων και την υποστήριξη όλων των ωφελούμενων των δράσεων, από την έναρξη της κατάρτισης έως και τη λήξη της.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΑΝΕΡΓΩΝ:

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:

Επίσημη Ενημέρωση Δράσεων: www.voucher.gov.gr