Νέα

v-anergwn-ram-site

Πρόγραμμα ανέργων 30-49 ετών.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας εδώ

Τηλ. επικοινωνίας 2333 0 26770

e-mail: inforam@otenet.gr

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 30 – 49 ΕΤΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Αναμένεται πρόγραμμα Voucher για 10.000 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών, που παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής, κατάρτισης, θεωρίας και πρακτικής σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και πιστοποίησης των προσόντων που θα αποκτηθούν.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

 1. Μεταποίησης / βιομηχανίας, κατασκευών.
 2. Υγείας – πρόνοιας.
 3. Τουρισμού και επισιτισμού.

Δείτε εδώ τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν οι άνεργοι που:

 1. Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι).
 2. Έχουν γεννηθεί από 01/10/1971 έως και 31/12/1990 (αναλόγως την ημερομηνία ανακοίνωσης της πρόσκλησης του προγράμματος). Κατά την έναρξη του προγράμματος, ο ωφελούμενος θα πρέπει να είναι πάνω από 30 ετών και κάτω των 50 ετών.
 3. Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 4. Να μην έχουν παρακολουθήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) τη τελευταία διετία 2019-2020.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

 1. Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής.
 2. Παροχή κατάρτισης θεωρίας διάρκειας 200 ωρών.
 3. Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.
 4. Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 380 ωρών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης, θεωρίας και πρακτικής άσκησης είναι 580 ώρες (200 ώρες θεωρία & 380 ώρες πρακτική).

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο κάθε καταρτιζόμενος θα λάβει Εκπαιδευτικό Επίδομα  συνολικής αξίας 2.520 € (επίδομα θεωρίας 1.000 € και επίδομα πρακτικής 1.520 €).

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η “RAM COMPUTER” ΣΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Τις υπηρεσίες κατάρτισης και συμβουλευτικής θα παρέχουν τα Κέντρα Δια βίου Μάθησης που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων της Δράσης.

Η RAM COMPUTER ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. – ΚΔΒΜ2 – ΜΕ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΕΟΠΠΕΠ 200142, έχει εξασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις ένταξης στο μητρώο Παρόχων της Δράσης και θα παράσχει τις υπηρεσίες κατάρτισης και συμβουλευτικής εξ΄ αποστάσεως εφόσον συντρέχουν λόγοιτην προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης και την εύρεση εταιρειών πρακτικής άσκησης αντίστοιχης δραστηριότητας με το αντικείμενο κατάρτισης.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

 1. Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 2. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα του Φορολογικού έτους 2019
 4. Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (τουλάχιστον Γυμνασίου)
 5. Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Για την επιλογή των ωφελουμένων μοριοδοτούνται

 1. Οι μήνες ανεργίας, ένα μόριο ανά μήνα και μέχρι 50 μήνες, 
 2. Το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2019 (από 0 έως 30 μόρια ανάλογα με το εισόδημα) και
 3. Η επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας (εφόσον υπάρχει) 10 μόρια.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

& ΚΑΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!

Η ομάδα της RAM COMPUTER