Νέα

keee1

«Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα»

100 ώρες κατάρτισης με πιστοποίηση
500€ εκπαιδευτικό επίδομα
Το πρόγραμμα υλοποιείται από την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ


Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 3 Ενέργειες:
1. Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού
2. Κατάρτιση
3. Πιστοποίηση

Η πρόσκληση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε) για το πρόγραμμα εργαζομένων «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» έχει ανοίξει από τις 12/5 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν:

  • Όσοι είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας,
  • Όσοι είναι εργαζόμενοι με εποχική απασχόληση, ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα.
  • Όσοι είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.
  • Τέλος, ως απαραίτητο εκπαιδευτικό επίπεδο ορίζεται ως ελάχιστο, το απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 υποχρεωτική εκπαίδευση είναι το Δημοτικό και από το 1981 και έπειτα είναι το Γυμνάσιο.

Επισημαίνεται ότι, ως μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης της συμμετοχής των υποψηφίων για την ένταξη τους στο έργο είναι η σειρά προτεραιότητας βάσει ημερομηνίας και ώρας υποβολής της αίτησης τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ