Προγράμματα σπουδών

Εκτύπωση

Στη RAM computer διδάσκουμε:

Βασικές δεξιότητες Η/Υ
Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων (Windows)
Επεξεργασία κειμένου (Microsoft Word)
Υπολογιστικά φύλλα (Microsoft Excel)
Βάσεις δεδομένων (Microsoft Access)
Παρουσιάσεις (Microsoft PowerPoint)
Υπηρεσίες διαδικτύου (Internet Explorer, Microsoft Outlook)

 

Προχωρημένες δεξιότητες Η/Υ
Δημιουργία ιστοσελίδων (Microsoft FrontPage)
Επεξεργασία κειμένου (Microsoft Word)
Υπολογιστικά φύλλα (Microsoft Excel)
Βάσεις δεδομένων (Microsoft Access)
Παρουσιάσεις (Microsoft PowerPoint)

 

Εξειδικευμένες δεξιότητες Η/Υ
AutoCad 2D & 3D
Visual Basic Professional
Jana Professional
PHP - Web Authoring Professional
C++ Professional

hostgator coupon or play poker on party poker

Εγγραφή σε RSS Feeds

RAMcomputer Ενημέρωση RAMcomputer Ενημέρωση
Copyright 2018 Κέντρο Δία Βίου Μάθησης RAM computer - Προγράμματα σπουδών.
Joomla Templates by Wordpress themes free