Συνεργασίες

Εκτύπωση

 

Από το 2001 συνεργαζόμαστε με το διεθνές τμήμα εξετάσεων του πανεπιστημίου του CAMBRIDGE, το University of Cambridge International Examinations (CIE).

Γιατί επιλέξαμε τα διπλώματα πληροφορικής του Cambridge International Examinations;

Γιατί     

  • Η διεθνής αναγνώριση των προσόντων του Cambridge International Examinations αποτελεί θεμελιώδη σπουδαιότητα, γίνεται αποδεκτή και εκτιμάται από τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και τους εργοδότες παγκοσμίως.
  • αναθεωρεί συνεχώς τις αξιολογήσεις του και εισάγει νέες θεματικές περιοχές και προσόντα.
  • δουλεύοντας με το Cambridge International Examinations, είμαστε στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην εκπαίδευση της πληροφορικής, χρησιμοποιώντας συνεχώς  νέες εκπαιδευτικές μεθόδους  στην παράδοση των μαθημάτων και την αξιολόγηση των μαθητών.
  • η συνεργασία μας με το Cambridge International Examinations βοηθά επίσης τους εκπαιδευτές των κέντρων μας,  να παραδίδουν τη διδακτέα ύλη όσο το δυνατόν καλύτερα, μέσω της εκπαιδευτικής υποστήριξης που μας παρέχει, με σεμινάρια, εκπαιδευτικό υλικό  κ.ά., έτσι ώστε, να μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να κερδίσουν τους καλύτερους πιθανούς βαθμούς και να επιτύχουν υψηλότερους στόχους.
  • είναι το μόνο που διεξάγει εξετάσεις πληροφορικής υψηλού επιπέδου και παρέχει  διπλώματα πληροφορικής παγκόσμιας αναγνώρισης.
  • τα διπλώματά του παρέχονται μόνο από επιλεγμένα, με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης, εκπαιδευτήρια σε όλη την Ελλάδα.


Στα εκπαιδευτήρια πληροφορικής RAM computer πιστεύουμε ότι επιτυχία είναι να κατακτάς  υψηλούς και δύσκολους στόχους.

hostgator coupon or play poker on party poker

Εγγραφή σε RSS Feeds

RAMcomputer Ενημέρωση RAMcomputer Ενημέρωση
Copyright 2018 Κέντρο Δία Βίου Μάθησης RAM computer - Συνεργασίες.
Joomla Templates by Wordpress themes free