Συνεργασίες

Εκτύπωση

 

Από το 2001 συνεργαζόμαστε με το διεθνές τμήμα εξετάσεων του πανεπιστημίου του CAMBRIDGE, το University of Cambridge International Examinations (CIE).

Γιατί επιλέξαμε τα διπλώματα πληροφορικής του Cambridge International Examinations;

Γιατί     


Στα εκπαιδευτήρια πληροφορικής RAM computer πιστεύουμε ότι επιτυχία είναι να κατακτάς  υψηλούς και δύσκολους στόχους.