Ειδικές τιμές στους ανέργους

Εκτύπωση

Ειδικές τιμές στους ανέργουςΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 

H RAM® computer στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία του ΟΑΕΔ "ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ" και προσφέρει:

Πληροφορίες από τη Γραμματεία της σχολής Τηλ. 23330 26770 απογευματινές ώρες.