ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εκτύπωση

Ταχύρρυθμα ενηλίκων

 

11

 


ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΙΝΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αποκτήστε αναγνωρισμένη πιστοποίηση πληροφορικής.

Αποκτήστε 4 μόρια στις προσλήψεις των εκπαιδευτικών. 

Ενότητες:

Επεξεργασία Κειμένου - WORD

Υπολογιστικά Φύλλα - EXCEL

Διαδίκτυο - INTERNET

Παρουσιάσεις - POWER POINT

Βάσεις Δεδομένων - ACCESS

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων και φακέλων - WINDOWS
-----------------------------------------------------------
Έναρξη --> ΔΕΥΤΕΡΑ 24/06/2019
----------------------------------------------------------

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 57 Κριτήρια αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης του νόμου ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 για τον διορισμό των εκπαιδευτικών.

Η Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου) μοριοδοτείται με τέσσερις (4) μονάδες.


 

Πληροφορίες στη Γραμματεία της Σχολής - Παύλου Μελά 5 - Αλεξάνδρεια (στο δρόμο του ΟΤΕ).

Τηλ. 2333 0 26770 αποευματινές ώρες 5.30 με 8.30 μ.μ.