Άρθρα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για το νέο VOUCHER 25 έως 29 ετών

Εκτύπωση

 

RAM COMPUTER ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΗΛ. ΣΧΟΛΗΣ 2333 0 26770
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Κα. Χαριτάκη Ρούλα 6972116955

Κα. Παπά Ελένη 6978904989

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

Επίσημη ιστοσελίδα: www.voucher.gov.gr - Ανακοινώσεις

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι γεννημένοι από 1/1/1985 έως 31/12/1989.

Πρόγραμμα κατάρτισης: Θεωρία 80 ώρες και πρακτική άσκηση 450 ώρες.


Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν:

Α. για την ομάδα ωφελουμένων «απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ»:

1) Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, αντίγραφο βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ.

2) Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).

3) Κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης.

4) Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

5) Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές.

Β. για την ομάδα ωφελουμένων «Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»:

1) Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή/και πτυχίου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2) Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).

3) Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

4) Κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης.

5) Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές.


 

 

hostgator coupon or play poker on party poker

Εγγραφή σε RSS Feeds

RAMcomputer Ενημέρωση RAMcomputer Ενημέρωση
Copyright 2018 Κέντρο Δία Βίου Μάθησης RAM computer - Κέντρο Δία Βίου Μάθησης RAM computer.
Joomla Templates by Wordpress themes free