Άρθρα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για το νέο VOUCHER 18 έως 24 ετών

Εκτύπωση

under construction

 

RAM COMPUTER ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΗΛ. ΣΧΟΛΗΣ 2333 0 26770
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Κα. Χαριτάκη Ρούλα 6972116955
Κα. Παπά Ελένη 6978904989

ΤΡΙΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

Επίσημη ιστοσελίδα: www.voucher.gov.gr - Ανακοινώσεις

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι γεννημένοι από 1/1/1990 έως 31/12/1996.

Πρόγραμμα κατάρτισης: Θεωρία 80 ώρες και πρακτική άσκηση 420 ώρες.


Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν:

Α. για την ομάδα ωφελουμένων «απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ»:

Χρηματικό ποσό που θα λάβουν οι ωφελούμενοι: 2410€ μικτά

1) Κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης.

2) Βεβαίωση ολοκλήρωσης εξατομικευμένης συμβουλευτικής και συμφωνίας σε ατομικό σχέδιο δράσης.

3) Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών.

4) Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).

5) Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

6) Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές.

 

Πληρωμή θεωρίας: 480€

Πληρωμή πρακτικής:

α’ φάση 180 ώρες 830 €

β’ φάση 240 ώρες 1.100 €

 

Β. για την ομάδα ωφελουμένων «Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»:

Πρόγραμμα κατάρτισης: Θεωρία 120 ώρες και πρακτική άσκηση 380 ώρες.


Χρηματικό ποσό που θα λάβουν οι ωφελούμενοι: 2240€ μικτά

1) Κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης.

2) Βεβαίωση ολοκλήρωσης εξατομικευμένης συμβουλευτικής και συμφωνίας σε ατομικό σχέδιο δράσης.

3) Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών.

4) Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).

5) Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

6) Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές.

Πληρωμή θεωρίας: 600€

Πληρωμή πρακτικής:

α’ φάση 180 ώρες 720 €

β’ φάση 240 ώρες 960 €

hostgator coupon or play poker on party poker

Εγγραφή σε RSS Feeds

RAMcomputer Ενημέρωση RAMcomputer Ενημέρωση
Copyright 2018 Κέντρο Δία Βίου Μάθησης RAM computer - Κέντρο Δία Βίου Μάθησης RAM computer.
Joomla Templates by Wordpress themes free