Παροχές Προγράμματος

Εκτύπωση

 

 

  • Απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις εκπαιδευτικής  επάρκειας του εοππεπ.
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης.
  • Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.

 

  • Υλοποίηση  Σχεδιασμός και Παρουσίαση Μικροδιδασκαλιών.

hostgator coupon or play poker on party poker

Εγγραφή σε RSS Feeds

RAMcomputer Ενημέρωση RAMcomputer Ενημέρωση
Copyright 2018 Κέντρο Δία Βίου Μάθησης RAM computer - Παροχές Προγράμματος.
Joomla Templates by Wordpress themes free