Παροχές Προγράμματος

Εκτύπωση

Παροχές Προγράμματος

  • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων».

  • Εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

  • Συμβουλευτική Υποστήριξη στην Κατάρτιση Φακέλου – portfolio του υποψήφιου Εκπαιδευτή Ενηλίκων.

  • Υλοποίηση Βιωματικού Εργαστηρίου για Σχεδιασμό και Παρουσίαση Μικροδιδασκαλιών σε ομάδες των δέκα εκπαιδευόμενων.

  • Βιντεοσκόπηση Μικροδιδασκαλίας ώστε να είναι στη διάθεση του εκπαιδευόμενου για ανατροφοδότηση.

  • Η επιτυχής ολοκλήρωση των έντεκα (11) θεματικών ενοτήτων – σπονδύλων που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα και η παρουσίαση «Μικροδιδασκαλίας» 20 λεπτών στο πρότυπο του ΕΟΠΠΕΠ, οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης στο γνωστικό αντικείμενο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων».

hostgator coupon or play poker on party poker

Εγγραφή σε RSS Feeds

RAMcomputer Ενημέρωση RAMcomputer Ενημέρωση
Copyright 2018 Κέντρο Δία Βίου Μάθησης RAM computer - Παροχές Προγράμματος.
Joomla Templates by Wordpress themes free