Θεματικές Ενότητες

Εκτύπωση

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ενότητα 1: Ιστορική εξέλιξη - Εκπαιδευτική πολιτική.

Ενότητα 2: Εκπαίδευση Ενηλίκων και Θεωρίες Μάθησης.

Ενότητα 3: Ομάδα- Ομάδα Στόχος.

Ενότητα 4: Δυναμική της ομάδας- Επικοινωνία.

Ενότητα 5: Βασικές ικανότητες-Φύλο-Διαπολιτισμικότητα.

Ενότητα 6: Μεθοδολογία Σχεδιασμού-Κοινωνικό-Πολιτισμικό Πλαίσιο.

Ενότητα 7: Εκπαιδευτικές Μέθοδοι-Τεχνικές-Διεργασία.

Ενότητα 8: Εκπαιδευτικό υλικό- Εποπτικά μέσα-Χώρος.

Ενότητα 9: Αυτοαξιολόγηση- Συνεχής Ανάπτυξη.

ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

​       ΕΝΝΟΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  • ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ

  • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

hostgator coupon or play poker on party poker

Εγγραφή σε RSS Feeds

RAMcomputer Ενημέρωση RAMcomputer Ενημέρωση
Copyright 2018 Κέντρο Δία Βίου Μάθησης RAM computer - Θεματικές Ενότητες.
Joomla Templates by Wordpress themes free