ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Εκτύπωση

logistiki seminario

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Το σεμινάριο αποτελείται από δύο μέρη :

  1. 1.Θεωρητικό Μέρος  (20 ώρες διδασκαλίας) 
  2. 2.Πρακτικό Μέρος     (20 ώρες διδασκαλίας)

Σύνολο ωρών σεμιναρίου:  40 ώρες

Στο Θεωρητικό μέρος ο εκπαιδευόμενος θα λάβει τις βασικές γνώσεις της οικονομικής αρχής , την εμπέδωση των αρχών της Γενικής Λογιστικής και την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων. Γίνεται πλήρη κατανόηση των ομάδων της Γενικής Λογιστικής και περιλαμβάνει χειρόγραφο σύστημα. Στο πέρας των μαθημάτων ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να γνωρίζει το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και την κατανόηση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης. Κατά την διάρκεια του θεωρητικού μέρους θα δίνονται ασκήσεις πολλαπλής επιλογής για την καλύτερη κατανόηση της ύλης, οι οποίες θα συζητιούνται μέσα στην αίθουσα. (Τιμολόγια εσόδων - Τιμολόγια εξόδων - Διαχείριση Αξιόγραφων - Κλείσιμο ισολογισμού - Εμπορική Διαχείριση - Άνοιγμα λογιστικών λογαριασμών - Άνοιγμα καρτέλας πελάτη/προμηθευτή).

Στο Πρακτικό μέρος ο εκπαιδευόμενος θα μάθει να εργάζεται πάνω σε λογιστικό πρόγραμμα, όπως ακριβώς και στις επιχειρήσεις. Στο κομμάτι της μηχανογράφησης ο εκπαιδευόμενος θα μάθει το στήσιμο της εταιρίας (άνοιγμα εταιρίας και παραμετροποιήσεις), καταχώρηση και κλείσιμο ισολογισμού. Κατά το πρακτικό μέρος θα δίνονται ασκήσεις προσομοίωσης ώστε να επιτευχθεί η πλήρη κατανόηση του λογιστικού προγράμματος και ο εκπαιδευόμενος να μπορεί μετέπειτα  να ενταχθεί γρήγορα στους ρυθμούς μίας επιχείρησης.  (Τιμολόγια εσόδων - Τιμολόγια εξόδων - Διαχείριση Αξιόγραφων - Κλείσιμο ισολογισμού - Εμπορική Διαχείριση - Άνοιγμα λογιστικών λογαριασμών - Άνοιγμα καρτέλας πελάτη/προμηθευτή).

Η γέφυρα χειρογράφου συστήματος και μηχανογράφησης, βοηθάει να καταλάβουμε πως λειτουργεί το πρόγραμμα της μηχανογράφησης. Η μηχανογράφηση δεν μας μαθαίνει, αλλά μας εξυπηρετεί (δηλαδή μας δίνει ταχύτητα, ακρίβεια κ.λπ.). Γι’ αυτό τον λόγο γίνεται μια βασική θεωρητική προσέγγιση στη Λογιστική, ώστε να κατανοούμε το κάθε μας βήμα και την κάθε μας καταχώρηση σε ένα λογιστικό πρόγραμμα.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η άμεση ενσωμάτωση των εκπαιδευομένων στις απαιτητικές συνθήκες που επικρατούν στις επιχειρήσεις ως βοηθός λογιστή.

 Μετά το τέλος των διδακτικών ωρών θα δίνονται εξετάσεις ώστε να πιστοποιείται η γνώση που έχουν λάβει οι εκπαιδευόμενοι  για να μπορούν να αποδείξουν τις γνώσεις τους  στις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να εργαστούν. Οι εξετάσεις γίνονται μέσω Η/Υ και αποτελούνται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που καλύπτουν τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό μέρος που έχουν διδαχτεί.

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:

pistop1 logistikis

hostgator coupon or play poker on party poker

Εγγραφή σε RSS Feeds

RAMcomputer Ενημέρωση RAMcomputer Ενημέρωση
Copyright 2018 Κέντρο Δία Βίου Μάθησης RAM computer - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ.
Joomla Templates by Wordpress themes free