Η RAM computer αδειοδοτημένο κέντρο

Εκτύπωση

 

RAM computer ΚΔΒΜ2: Αρ. αδείας:2000142

Η RAM computer (ΡΑΜ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) από το Νοέμβριο του 2012 είναι αδειοδοτημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης επιπέδου 1, σύμφωνα με το Ν.4111/2013, από τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγεματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Με τον αριθμό αδείας 2100086 η RAM COMPUTER πιστοποιήθηκε ως κέντρο δια βίου μάθησης εθνικής εμβέλειας με την παράλληλη έναρξη εργασιών στην Έδεσσα, ενώ σύντομα αναμένεται η έναρξη νέων παραρτημάτων σε όλη την Ελλάδα υπό το διακριτικό τίτλο Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ και την επωνυμία RAM COMPUTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.

Από τον Ιούλιο του 2014 η RAM COMPUTER Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με τον αρ. απόφασης 24543/2014 του ΕΟΠΠΕΠ, είναι αδειοδοτημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης επιπέδου 2, με Κωδικό Αδείας: 2000142

Κωδ. Αδείας : 2000142
 
Κε.Δι.Βι.Μ. 2
Επωνυμία Φορέα : ΡΑΜ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Διακριτικός Τίτλος : RAM COMPUTER MON. Ε.Π.Ε. ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2
1 . Νομός : Ημαθίας , Πόλη : ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ , Διεύθυνση : Π. ΜΕΛΑ 5

 

hostgator coupon or play poker on party poker

Εγγραφή σε RSS Feeds

RAMcomputer Ενημέρωση RAMcomputer Ενημέρωση
Copyright 2018 Κέντρο Δία Βίου Μάθησης RAM computer - Η RAM computer αδειοδοτημένο κέντρο.
Joomla Templates by Wordpress themes free