Σεμινάρια ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εκτύπωση

texnikoi-asfaleiaw2Υλοποίηση σεμιναρίων Τεχνικών Ασφαλείας για το έτος 2019.

Δηλώστε συμμετοχή στο τηλέφωνο 2333 0 26770.

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων
Πηγή: www.ypakp.gr 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο του ν. 3850/2019 "Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων" (ΦΕΚ Α' 84)
και
την Υπουργική Απόφαση 39278/1823/16.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρτήσεις Β' και Γ' κατηγορίας" (ΦΕΚ Β' 3001/25.07.2018).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 41366/1888 - 26.07.2018 για την Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας", του Υπουργείου Εργασίας / Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, δεν νομιμοποιείται πλέον ο φορέας κατάρτισης να χορηγεί προσωρινό αριθμό πρωτοκόλλου.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Η επιχείρηση - εργοδότης έως ότου εκπαιδευτεί - επιμορφωθεί και αποκτήσει την Βεβαίωση Επιμόρφωσης, θα πρέπει να συνάψει σύμβαση με εξωτερικό συνεργάτη (ΕΞΥΠΠ).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Επόμενη ημερομηνία υποβολής προγραμμάτων προς έγκριση στο Υπουργείο Εργασίας - Διεύθυνση Δ9 είναι η 10/01/2019 και σύμφωνα με την ισχύουσα εγκύκλιο τα προγράμματα υποβάλλονται 3 μήνες πριν τις ημερομηνίες υλοποίησης.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ

Σεμινάρια ΤΕΧΝ. ΑΣΦ. Κατηγορίας Β’ , διάρκειας 35 ωρών, κόστος συμμετοχής 130 €

Σεμινάρια ΤΕΧΝ. ΑΣΦ. Κατηγορίας Γ’ , διάρκειας 10 ωρών, κόστος συμμετοχής   70 €

hostgator coupon or play poker on party poker

Εγγραφή σε RSS Feeds

RAMcomputer Ενημέρωση RAMcomputer Ενημέρωση
Copyright 2018 Κέντρο Δία Βίου Μάθησης RAM computer - Σεμινάρια ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
Joomla Templates by Wordpress themes free