RAM COMPUTER ΚΔΒΜ
Αρ. αδείας: 2000142

Η RAM COMPUTER (ΡΑΜ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΔΒΜ Ε.Ε.) είναι αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, από τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγεματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κε.Δι.Βι.Μ. 2
Κωδ. Αδείας: 2000142
Επωνυμία Φορέα: ΡΑΜ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΔΒΜ Ε.Ε.
Διακριτικός Τίτλος: RAM COMPUTER  ΚΔΒΜ Ε.Ε.
Νομός: Ημαθίας
Πόλη: 59300 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Διεύθυνση: Π. ΜΕΛΑ 5

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης