Νέα

ΚΣΕ

Προγράμματα επιμόρφωσης Τ.Π.Ε.

 

Το ΚΣΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ με κωδικό πιστοποίησης 5347 (RAM COMPUTER ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.), συμμετέχει και στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, με προγράμματα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ μετά από κλήρωση.

 


Επίσημη ιστοσελίδα: https://e-pimorfosi.cti.gr

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

RAM COMPUTER ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
Για το ΚΣΕ 5347
Χαριτάκη Σταυρούλα
Συντονίστρια

 

Κέντρο Στήριξης και Επιμόρφωσης