Στη RAM computer διδάσκουμε… διά ζώσης και on-line (τηλε-εκπαίδευση) με την ίδια επιτυχία.

Η On-line εκπαίδευση Πληροφορικής διεξάγεται εξ’ αποστάσεως με Καθηγητή, ζωντανά και διαδραστικά για τη σωστή εκμάθηση και την απόκτηση αναγνωρισμένου από τον ΑΣΕΠ Πιστοποιητικού Πληροφορικής, κατάλληλο και για τον ιδιωτικό τομέα και για το εξωτερικό.

Βασικές δεξιότητες Η/Υ

 • Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων
 • Επεξεργασία κειμένου
 • Υπολογιστικά φύλλα
 • Βάσεις δεδομένων
 • Παρουσιάσεις
 • Υπηρεσίες διαδικτύου

Προχωρημένες δεξιότητες Η/Υ

 • Δημιουργία ιστοσελίδων
 • Επεξεργασία κειμένου
 • Υπολογιστικά φύλλα
 • Βάσεις δεδομένων
 • Παρουσιάσεις