Πώς θα χαρακτηρίζατε συνολικά την εμπειρία σας από το εκπαιδευτικό μας κέντρο;

Α ΕΝΟΤΗΤΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Πώς θα χαρακτηρίζατε την εμπειρία σας από την υποδοχή/φιλοξενία του κέντρου;

Α ΕΝΟΤΗΤΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Πώς θα χαρακτηρίζατε την εμπειρία σας από την γραμματειακή υποστήριξη του κέντρου;

Α ΕΝΟΤΗΤΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Πώς θα χαρακτηρίζατε την εμπειρία σας σε θέματα πληροφόρησης και ενημέρωσης από το κέντρο;

Α ΕΝΟΤΗΤΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Πώς θα χαρακτηρίζατε την σχέση σας με το κέντρο σε θέματα συμπεριφοράς;

Α ΕΝΟΤΗΤΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Πώς θα χαρακτηρίζατε την κτιριακή υποδομή του κέντρου;

Α ΕΝΟΤΗΤΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Κρίνετε ικανοποιητική την καθαριότητα των χώρων;

Α ΕΝΟΤΗΤΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Πως θα χαρακτηρίζατε την σχέση κόστους / παροχής υπηρεσιών του κέντρου;

Α ΕΝΟΤΗΤΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Υπάρχει κατά τη γνώμη σας κάτι που θα μπορούσε το κέντρο μας να βελτιώσει από τα παραπάνω; (από την Α Ενότητα;)

Α ΕΝΟΤΗΤΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ:

Πιστεύετε ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτών σας ήταν επαρκείς για την κάλυψη των αναγκών σας;

Β1 ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Είχαν κατά τη γνώμη σας την απαιτούμενη μεταδοτικότητα οι εκπαιδευτές σας;

Β1 ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Πιστεύετε ότι οι διδακτικές τους μεθοδολογίες ήταν προσιτές σε σας;

Β1 ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Υπήρξε κάτι που δεν σας άρεσε σε σχέση με τους εκπαιδευτές σας;

Β1 ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Θα παρακολουθούσατε άλλο σεμινάριο με τους ίδιους εκπαιδευτές;

Β1 ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Υπάρχει κατά τη γνώμη σας κάτι που θα μπορούσε το κέντρο μας να βελτιώσει από τα παραπάνω; (από την Β1 ΕΝΟΤΗΤΑ;)

Β1 ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός που διαθέτει το κέντρο μας (hardware/software) ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες του προγράμματος που παρακολουθήσατε;

Β2 ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τα μέσα προβολής (projector / διαδραστικός) βοήθησαν στην παρακολούθηση του προγράμματός σας;

Β2 ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Είστε ικανοποιημένοι από την εμπειρία σας στις αίθουσες διδασκαλίας του κέντρου μας;

Β2 ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Υπάρχει κατά τη γνώμη σας κάτι που θα μπορούσε το κέντρο μας να βελτιώσει από τα παραπάνω; (από την Β2 ΕΝΟΤΗΤΑ;)

Β2 ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Είστε ικανοποιημένοι από την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα που επιλέξατε;

Γ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αποκτήσατε τις γνώσεις που προσδοκούσατε από τη συμμετοχή σας;

Γ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Επιθυμείτε το πρόγραμμα που παρακολουθήσατε/θείτε ή θα παρακολουθήσετε να οδηγήσει σε πιστοποίηση;

Γ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πιστεύετε ότι οι γνώσεις που αποκτήσατε θα έχουν πρακτική εφαρμογή στην εργασία σας ή στην μελλοντική σας εργασία ή στην προσωπική σας χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών;

Γ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Υπάρχει κατά τη γνώμη σας κάτι που θα μπορούσε το κέντρο μας να βελτιώσει από τα παραπάνω; (από την Γ ΕΝΟΤΗΤΑ;)

Γ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Είστε δεκτικοί σε καινούργιες μεθόδους και τεχνολογίες;

Δ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Είστε θετικοί στην τηλεκατάρτιση (εξ αποστάσεως) εκπαιδευτικών προγραμμάτων;

Δ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Βρίσκετε ενδιαφέρουσες τις δράσεις του κέντρου μας;

Δ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Σας δυσαρέστησε κάτι καθ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής σας;

Δ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Κρίνετε ικανοποιητική την ηλεκτρονική μας σελίδα (www.ramcomputer.gr) για την ενημέρωσή σας;

Δ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Κρίνετε ικανοποιητική την ενημέρωση μέσω των social media;

Δ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Θα επιλέγατε ξανά το κέντρο μας για ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα;

Δ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Θα προτείνατε το κέντρο μας σε γνωστούς και φίλους σας;

Δ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να συμπληρώσετε ή να προτείνετε; (για την Δ ΕΝΟΤΗΤΑ;)

Δ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας (Προαιρετικό)

Ε ΕΝΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ποιο είναι το φύλο σας;

Ε ΕΝΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πληκτρολογήστε το email σας, προκειμένου να εγγραφείτε στο newsletter (προαιρετικό)

Ε ΕΝΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε ποια ηλικιακή ομάδα ανήκετε;

Ε ΕΝΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ποιο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα / δράση παρακολουθήσατε; (υποχρεωτικό) *

Ε ΕΝΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ