Κωδ. Αδείας 2000142

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
σε ΑΝΕΡΓΩΝ 18-29 ΕΤΩΝ MIS 5154997

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
Επώνυμο:*
Όνομα:*
Πατρώνυμο:*
Διεύθυνση:*
Πόλη:*
Χώρα/Νομός*:
Τ.Κ.:*
Εργασιακή Κατάσταση*:
Κινητό:*
Σταθερό:
Email:*
Α.Φ.Μ.:
Α.Δ.Τ.:
Δήλωση*:
Δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή και δύναμαι να το αποδείξω αν αυτό μου ζητηθεί.
Αποδοχή όρων χρήσης και πολιτικής:*
Διαβάστε τους όρους χρήσης από εδώ

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν επέχει θέση αιτήσεως εγγραφής ή οποία έπεται, η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι απαραίτητη για την άμεση επικοινωνία μαζί σας. Όλα τα δηλωθέντα στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα επεξεργαστούν αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια στελέχη της RAMcomputer για το σκοπό αυτό. Η RAMcomputer τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους νόμους και κανόνες τήρησης απορρήτου των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.