ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ SECURITY

Security Button

Παρακαλώ πατήστε στην εικόνα για να εισέλθετε στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ SECURITY εξ’ αποστάσεως

Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ. και η RAM COMPUTER MON. Ε.Π.Ε. (πιστοποιημένος φορέας κατάρτισης ΚΕΜΕΑ), σας παρέχουν τη δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης Security και κρατικής επαγγελματικής άδειας, με ολοκληρωμένο σύστημα τηλεκατάρτισης.

Οικονομικά και σύγχρονα, με την πιο αποτελεσματική εκπαιδευτική μέθοδο. Παρακολουθείστε τα απαραίτητα μαθήματα εξ’ ολοκλήρου από τον Υπολογιστή σας και προετοιμαστείτε για την επιτυχία σας, στις κρατικές εξετάσεις που διοργανώνει το ΚΕΜΕΑ και ο ΕΟΠΠΕΠ.

 

Πρόγραμμα 105 ωρών

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας, δημιουργήθηκε για την κάλυψη της υποχρεωτικής παρακολούθησης μαθημάτων σε αναγνωρισμένα ΚΔΒΜ2 διάρκειας 105 ωρών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Αφορά όσους θέλουν να εισέλθουν στο επάγγελμα του SECURITY και καλύπτει την παραπάνω απαραίτη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Παράλληλα παρέχει σημαντικές και απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στους νεοεισερχόμενους στο επάγγελμα και τους προετοιμάζει για το θεωρητικό και πρακτικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης.

 

Πρόγραμμα 24 ωρών

Το ταχύρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης αφορά τους επαγγελματίες και εργαζόμενους στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλειας, όπου απιτείται πλέον η πιστοποίησή τους “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ” κατόπιν των σχετικών εξετάσεων του ΚΕΜΕΑ και του ΕΟΠΠΕΠ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία για τις εξετάσεις, η επίλυση ασκήσεων, η μελέτη θεμάτων προηγούμενων εξετάσεων (past papers) με στόχο την 100% επιτυχία στις εξετάσεις.

Security