Νέα

ram-sign

Η RAM COMPUTER ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ στον κατάλογο Ιδιωτικών Φορέων παροχής υπηρεσιών ΣυΕΠ (Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του ΕΟΠΠΕΠ. Δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΔΒΜ RAM COMPUTER

ΓΕΝΙΚΑ

Η RAM COMPUTER για τη συγκρότηση τμημάτων εκπαίδευσης ενηλίκων διαφόρων εκπαιδευτικών αντικειμένων και δράσεων, συμβουλευτικά προσεγγίζει και ενασχολείται με τον κάθε ενδιαφερόμενο για την επιτυχημένη επιλογή του επιμορφωτικού προγράμματος που θα ικανοποιήσει τις εκάστοτε ανάγκες του.

Σε κάθε περίπτωση τηρείται λήψη του προφίλ του ενδιαφερομένου και πραγματοποιούνται προσωπικές συναντήσεις εκπαιδευτικού προγραμματισμού έως την τελική επιλογή του αντικειμένου επιμόρφωσης από τον κάθε ενδιαφερόμενο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ (VOUCHER)

Ενεργή ενασχόληση του ΚΔΒΜ RAM COMPUTER με τη σύζευξη ωφελουμένων και επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης, στα πλαίσια των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων voucher 18 – 24 ετών και 25 – 29 ετών.

Πραγματοποιήθηκε λήψη ιστορικού και καταγραφής επαγγελματικού προφίλ του κάθε ωφελούμενου.

Πραγματοποιήθηκε καταγραφή προφίλ και αναγκών της κάθε ενδιαφερόμενης εταιρίας με σκοπό τη σύζευξη ωφελουμένου και επιχείρησης για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των προαναφερόμενων δράσεων.