Νέα

tilekatartisi

Ανα τακτά χρονικά διαστήματα υλοποιούνται νέα ταχύρυθμα τμήματα για την απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού πληροφορικής κατόπιν εξετάσεων.

Διάρκειας 20 ωρών για τις θεματικές ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Διαδίκτυο. Διάρκειας 18 ωρών για τις θεματικές ενότητες Διαχείρισης Αρχείων & Φακέλων, Παρουσιάσεις και Βάσεις Δεδομένων.

Υποχρεωτική πρακτική εξάσκηση τουλάχιστον 6 ωρών.

ΔΩΡΕΑΝ δίδακτρα.
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ πιστοποίηση (καταβάλλετε τα εξέταστρα).

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ πατήστε εδώ.