Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα τμήματα διεξάγωνται με τηλε-κατάρτιση.