Νέα

Ashampoo_Snap_Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022_11h15m31s_001_

RAM COMPUTER, ΚΔΒΜ, ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 2000142

Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 01/2020.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Ε.Π.