Νέα

ram2

Η RAM COMPUTER Κ.Δ.Β.Μ Ε.Ε. ως ΠΑΡΟΧΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ Κ.Δ.Β.Μ. υλοποιεί το Έργο: “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ” στο πλαίσιο των προγραμμάτων Αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς» για ανέργους.

Η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση.
Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να διαλέξουν πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο θα οδηγεί σε Πιστοποίηση. Η διάρκεια των προγραμμάτων θα είναι από 50 έως 200 ωρών με επίδομα κατάρτισης 5 ευρώ/ώρα.

Η δράση (το/ τα πρόγραμμα/τα κατάρτισης) υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοχοι κάρτας ανεργίας οι οποίοι:

  • Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
  • Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
  • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Αντικείμενα κατάρτισης

Τα αντικείμενα της κατάρτισης αφορούν: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ. ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Η κατάρτιση οδηγεί σε πιστοποίηση.

Υλοποίηση κατάρτισης

Διάρκεια κατάρτισης 50 έως 200 ώρες. Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως στο 65% και στο 35% δια ζώσης.

Επίδομα κατάρτισης

Επίδομα κατάρτισης 5€/ώρα.

Συνολικό επίδομα κατάρτισης έως 1000€.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας: Εδώ